lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 31 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 31/7/2017 đến 06/8/2017
Ngày đăng 28/07/2017 | 17:18  | Lượt xem: 1405

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

31/7

S

- 7h00: Chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhân ngày thành lập ngành

VPQU

BTG

- Đ/c Hải, Thạch

 

Tại

BTGTU

- 8h30: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp 2) năm 2017

TTBDCT

- Đ/c Thắng, Loan

 

TTBDCT

- 9h00: Làm việc với phòng Giáo dục đào tạo về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2017-2018

GDĐT

- Đ/c Hà - Chủ tịch, Trình, Hương; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng GDĐT, BQLDA, TTVHTT-TT, NV; Trưởng Bộ phận CNTT

Đ/c Hải

P1 - UB

- 9h00: Đối thoại với các hộ dân tổ 8 phường Việt Hưng theo chỉ đạo của UBND Thành phố 

                                                                 

TTPTQĐ +

QLĐT +

Phường

- Lãnh đạo Sở TNMT, BCĐ GPMB TP; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TTPTQĐ; Trưởng BTCD; Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng (Phường mời các hộ dân có liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 10h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân Đảng

 

- Đ/c Thạch. Các đồng chí Đảng ủy viên  cơ quan Dân Đảng

Đ/c Điềm

P2 - QU

 

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1- QU

- 14h00: Đối thoại với các hộ dân tổ 9 phường Việt Hưng theo chỉ đạo của UBND Thành phố 

                                                                

TTPTQĐ +

QLĐT +

Phường

- Lãnh đạo Sở TNMT, BCĐ GPMB TP; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TTPTQĐ; Trưởng BTCD; Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng (Phường mời các hộ dân có liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 16h30: Kiểm tra hiện trường công tác GPMB dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp) và dự án Trường Pháp Alexandre Yersin                        

TTPQĐT

- Lãnh đạo TTPTQĐ, BQLDA; lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

Đ/c Chiến

Hiện trường

Ba

01/8

S

- 8h30: Báo cáo kết quả hoạt động các lớp năng khiếu và phương án khai thác trường THCS có lớp năng khiếu

TTVHTT-TT

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Hương; Chánh VPQU; Trưởng phòng VHTT, TTVHTT-TT, TCKH, GDĐT, BQLDA

Đ/c Hải

P1 - UB

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Thắng

KLC

- 8h30: Dự hội nghị Ban Tổ chức Thành ủy triển khai thực hiện Thông báo kết luận về tình hình thành lập và hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của các đơn vị và việc thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc các quận, huyện ủy

 

- Đ/c Loan

 

Nhà B

Số 1 - TP Hà Đông

- 8h30: Làm việc với các Sở, ngành TP về giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp) và việc thực hiện Kết luận thanh tra số 79/KL-STNMT ngày 15/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tại phường Cự Khối

TTPTQĐ +

TNMT

- Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở TNMT, Sở Xây dựng, Thanh tra TP, Sở Ngoại vụ, BCĐ GPMB TP; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TTPTQĐ, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ, Cự Khối

Đ/c Chiến

P2 - UB

-  10h30: Họp BTV Đảng uỷ Cơ quan UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

-  11h00: Họp BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD trên địa bàn quận

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h30: Làm việc với phường Long Biên về xây dựng và ra mắt mô hình tự quản VSMT

Phường

- Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch MTTQ phường Long Biên

Đ/c Điềm

Tại phường

 

C

 

- 13h30: Chúc mừng Ban Tuyên giáo Quận ủy nhân ngày thành lập ngành

VPQU

BTG

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Liêm, Hương; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành UBND Quận

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Giao ban Bí thư Đảng ủy các phường về thực hiện các chuyên đề theo kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy

VPQU

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Điềm, Thạch, Liêm; Lãnh đạo VPQU; Bí thư Đảng ủy 14 phường

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Huân, Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu và mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận

QLĐT + KT

+ Trưởng phòng KT, TCKH, QLĐT, BQLDA

 

 

+ 15h00: Báo cáo việc thực hiện phương án quản lý, đầu tư, xây dựng tại chợ Ngọc Thụy, chợ Thạch Bàn và chợ Tổ 29 Thượng Thanh

KT +

BQLDA

+ Trưởng phòng KT, TCKH, QLĐT, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Thạch Bàn (UBND phường tham mưu mời BQL chợ liên quan)

 

 

+ 16h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện kết luận 42/KL-UBND ngày 09/5/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố

TT + BQLDA + Phường

+ Trưởng phòng NV, TT, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Long Biên

 

 

+ 16h30: Họp lãnh đạo UBND quận

VP

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng NV, KT, QLĐT, TTXD

 

 

 

02/8

S

- 8h30: Làm việc với khối Đô thị - Xây dựng về nhiệm vụ 5 tháng cuối năm

QLĐT + BQLDA + TTXD

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Trình; Trưởng phòng TNMT, TTPTQĐ, Phòng CSPCCC số 4; Trưởng, phó các phòng QLĐT, BQLDA, TTXD. 

Đ/c Hải

P1 - UB

- 8h30: Triển khai kế hoạch thi dân vận khéo năm 2017 và kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân trên địa bàn Quận

BDV

MTTQ

- Đ/c Việt Hà, Điềm; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ 14 phường

Đ/c Thắng

P2 -QU

- 8h30: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy tại Đảng ủy CTCP khí công nghiệp Việt Nam

UBKT

BTC

- Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định 447-QĐ/QU, ngày 26/6/2017 của Quận ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT; Cán độ tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy; phụ trách khối vận của đơn vị được kiểm tra

Đ/c Loan

P1 - QU

- 8h30: Báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng (lớp 2) năm 2017

TTBDCT

- Đ/c Thạch

 

TTBDCT

- 10h00: Tọa đàm  nâng cao chất lượng đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân trên địa bàn

MTTQ

- Đ/c Việt Hà; Trưởng các đoàn thể CT-XH Quận; Chủ tịch MTTQ 14 phường. Thành phần theo GM của MTTQ Quận

Đ/c Điềm

P2 - QU

- 8h30: Làm việc với Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường Phúc Đồng

Phường

- Đ/c Huân - PCT HĐND; Phó các Ban HĐND; Thường trực, Thành viên các Ban HĐND phường Phúc Đồng

Đ/c Liêm

Tại phường

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

 

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

+ 8h30: Thẩm định PA hộ Từ Quang Song + Từ Quỳnh Hạnh thuộc dự án xây dựng tuyến đường 17,5m Việt Hưng

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng

 

 

+ 8h45: Thẩm tra PA dự thảo  06 hộ đất NN có công trình nhà ở, dự án xây dựng HTKT các ô quy hoạch G7/NO1; G7/N02, G7/P1. G7/P2 phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 9h15: Xin ý kiến lập phương án đối với 04 hộ đất nông nghiệp dự án: Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa cầu thanh trì với quốc lộ 5

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn; lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long

 

 

+ 9h30: Thẩm tra PA dự thảo 13 hộ đất ở trái thẩm quyền và 50 hộ đất NN có diện tích dôi dư so với sổ giao, dự án đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+ 10h00: Xin ý kiến 02 PA điều chỉnh và PA hộ bà Hà Thị Bích Liên dự án đường 25m Ngọc Thuỵ

 

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ

 

 

- 10h30: Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác làm nhiệm vụ GPMB dự án đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

TTPTQĐ

- Lãnh đạo TTPTQĐ, BQLDA, TNMT, NV; lãnh đạo UBND phường Long Biên và Thành viên Tổ công tác GPMB (Phòng TNMT có báo cáo riêng về vướng mắc liên quan dự án)

Đ/c Chiến

PH TTPTQĐ

- 8h30: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm BCĐ 138, BCĐ phòng chống ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS Thành phố

LĐTBXH + CA

- Đ/c Hương - PCT; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, TTYT, CA

 

Hội trường CATP

C

- 14h30: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân tại quận Long Biên

BTC

- Đ/c Loan, Việt Hà, Thạch, Điềm, Thân, Liêm. Trưởng phòng NV, KT, TCKH. Lãnh đạo Hội Nông dân Quận. Đ/c Quận ủy viên theo dõi các phường có tổ chức Hội Nông dân. Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức hội nông dân, Chủ tịch Hội Nông dân các phường Bồ Đề, Gia Thụy, Ngọc Thụy, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Phúc Lợi, Giang Biên, Cự Khối, Long Biên, Việt Hưng, Phúc Đồng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

TTPTQĐ

- Đ/c Chiến, Huân ; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 14h30: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 15h00: Giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án Xây dựng tuyến đường 5 kéo dài và một số dự án đang triển khai trên địa bàn quận

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXDCT Giao thông Hà Nội; Lãnh đạo phòng QLĐT; Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh, Đức Giang

 

 

- 15h30: Báo cáo phương án cải tạo trường Vũ Xuân Thiều

BQLDA

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GDĐT (BQLDA tham mưu mời các đơn vị liên quan)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Tiếp Ban Tổ chức Thành ủy

BTC

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy

Đ/c Loan

P1 - QU

- 15h30: Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại khu vực Thực phẩm Miền Bắc, phường Long Biên

Phường + TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên; lãnh đạo Công ty Thực phẩm Miền Bắc, Công ty CP Him Lam

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h30: Làm việc với Lữ đoàn 918 Quân chủng PKKQ về bàn giao mốc giới để thi công xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Gia Lâm

TNMT + UBND P. Phúc Đồng

- Lãnh đạo Lữ đoàn 918; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT; Lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng, Long Biên (UBND phường chuẩn bị hồ sơ pháp lý về địa giới hành chính)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình

 

Tại phòng

- 14h00: Họp BCĐ phòng dịch bệnh

TTYT + YT

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban TG, Hội PN, LĐLĐ, Quận Đoàn; Lãnh đạo phòng YT, TTYT, VHTT, KT, GDĐT, TCKH, Hội CTĐ, CA, QS, Trạm Thú y; PCT.UBND phụ trách VHXH 14 phường

Đ/c Hương

P3 - UB

Năm

03/8

S

- 8h00: Làm việc với phường Cự Khối về kết quả 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017

 

- Đ/c Hà-CT; Đ/c Trình, Chiến, Huân, Điềm, Loan. Trưởng phòng KT, TNMT, QLĐT, QLDA, TTPTQĐ, TCKH, NV; Đ/c QUV theo dõi phường. Chánh VPQU, VPHĐND-UBND. Thường trực Đảng ủy-HĐND-Lãnh đạo UBND-MTTQ, Trưởng các đoàn thể phường.

Đ/c Hải

Tại phường

- 8h30: Dự Hội nghị đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, công đoàn cơ sở và người lao động trên địa bàn quận Long Biên

 

- Đ/c Thắng, Hương. Thành phần theo GM của UBND Quận

 

HTQU

- 8h30: Giao ban Ban KT-XH HĐND Quận và các phường 6 tháng đầu năm 2017

 

- Đ/c Liêm; Thành viên Ban KT-XH HĐND Quận; Trưởng, phó Ban KT-XH HĐND 14 phường; Thường trực Đảng ủy phường Thượng Thanh; cán bộ Văn phòng HĐND-UBND Quận

Đ/c Thạch

Tại phường

Thượng Thanh

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Ban Thường vụ Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1- QU

- 14h00: Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mô hình trường học điện tử năm học 2016-2017

Tổ công tác

- Lãnh đạo phòng GDĐT, NV, Trưởng Bộ phận CNTT (Phòng GDĐT tham mưu mời hiệu trưởng các trường thực hiện mô hình năm học 2016-2017)

Đ/c Hương

P3 - UB

- 16h00: Họp Chi bộ các phòng ban

 

 

 

Tại đơn vị

Sáu

04/8

S

- 8h30: Làm việc với Tổ công tác liên ngành Thành phố về việc thực hiện kế hoạch 122/KH-UBND; công tác giao đất dịch vụ; công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

TNMT

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Chiến; Chánh VPQU, VPHĐND-UBND; Trưởng phòng TNMT, TTPTQĐ, TCKH, QLĐT, CNVPĐKĐĐ

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy tại Đảng ủy phường Sài Đồng

UBKT

BTC

- Đ/c Loan; Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định 447-QĐ/QU, ngày 26/6/2017 của Quận ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT; Cán độ tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy; phụ trách khối vận của đơn vị được kiểm tra

Đ/c Thắng

Tại phường

- 8h30: Giao ban Ban Pháp chế HĐND Quận và các phường 6 tháng đầu năm 2017

 

- Đ/c Liêm, Huân; Thành viên Ban pháp chế HĐND Quận; Trưởng, phó Ban pháp chế HĐND 14 phường; cán bộ Văn phòng HĐND-UBND Quận

Đ/c Thân

P2 - QU

- 8h30: Giao ban công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn quận

QLĐT, CAQ, BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, BQLDA, CAQ, TTGTVT, TTXD, CSGT số 5, CSPCC số 4; Phó chủ tịch phụ trách KTĐT, Trưởng Công an 14 phường; Công ty CPCTĐT Phú Thành; Công ty MTĐT Gia Lâm; Công ty CPCTĐT Long Biên

Đ/c Trình

Hội trường T2 - CAQ

- 8h30: Họp BCĐ hè năm 2017

Quận Đoàn

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban TG, Hội PN, Hội CCB, Quận Đoàn; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, VHTT, YT, GDĐT, TTVH-TT&TT, CA, Hội CTĐ; PCT.UBND phụ trách VHXH 14 phường

Đ/c Hương

P1 - UB

C

- 14h00: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy tại Đảng ủy Tòa án nhân dân Quận

UBKT

BTC

- Đ/c Loan; Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định 447-QĐ/QU, ngày 26/6/2017 của Quận ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT; Cán độ tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy; phụ trách khối vận của đơn vị được kiểm tra

Đ/c Thắng

Tại

đơn vị

- 13h30: Đại hội công đoàn cơ quan UBND quận lần thứ V - nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Liêm, Chiến, Trình, Huân, Hương; Đại biểu thuộc các Tổ công đoàn (theo Giấy triệu tập của Công đoàn)

 

HTQU

- 14h00: Làm việc với Ban Thường vụ phường Đức Giang

 

- Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đức Giang

Đ/c Thạch

Tại phường

Bảy 05/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 06/8

S

 

 

 

 

 

C