lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 32 (Từ 08/8/2022 đến 14/8/2022)
Ngày đăng 05/08/2022 | 14:52  | Lượt xem: 411

Nội dung chi tiết xem tại đây