lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 31 (Từ 01/8/2022 đến 07/8/2022)
Ngày đăng 29/07/2022 | 16:56  | Lượt xem: 10782

Nội dung chi tiết xem tại đây