lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 25 (Từ 20/6/2022 đến 26/6/2022)
Ngày đăng 17/06/2022 | 15:56  | Lượt xem: 801

Nội dung chi tiết xem tại đây