lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 24 (Từ 13/6/2022 đến 19/6/2022)
Ngày đăng 10/06/2022 | 15:06  | Lượt xem: 543

Nội dung chi tiết xem tại đây