lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 23 (Từ 06/6/2022 đến 12/6/2022)
Ngày đăng 03/06/2022 | 16:30  | Lượt xem: 610

Nội dung chi tiết xem tại đây