lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 21 (Từ 23/5/2022 đến 29/5/2022)
Ngày đăng 20/05/2022 | 15:59  | Lượt xem: 763

Nội dung chi tiết xem tại đây