lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 20 (Từ 16/5/2022 đến 22/5/2022)
Ngày đăng 13/05/2022 | 17:19  | Lượt xem: 995

Nội dung chi tiết xem tại đây