lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 19 (Từ 09/5/2022 đến 15/5/2022)
Ngày đăng 06/05/2022 | 18:52  | Lượt xem: 436

Nội dung chi tiết xem tại đây