lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 18 (Từ 02/5/2022 đến 07/5/2022)
Ngày đăng 29/04/2022 | 15:37  | Lượt xem: 818

Nội dung chi tiết xem tại đây