lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 17 (Từ 25/4/2022 đến 01/5/2022)
Ngày đăng 22/04/2022 | 16:14  | Lượt xem: 439

Nội dung chi tiết xem tại đây