lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 16 (Từ 18/4/2022 đến 24/4/2022)
Ngày đăng 15/04/2022 | 15:57  | Lượt xem: 392

Nội dung chi tiết xem tại đây