lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 14 (Từ 04/4/2022 đến 10/4/2022)
Ngày đăng 01/04/2022 | 16:24  | Lượt xem: 2477

Nội dung chi tiết xem tại đây