lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 11 (Từ 14/3/2022 đến 20/3/2022)
Ngày đăng 11/03/2022 | 15:59  | Lượt xem: 623

Nội dung chi tiết xem tại đây