lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 10 (Từ 07/03/2022 đến 13/03/2022)
Ngày đăng 04/03/2022 | 15:21  | Lượt xem: 517

Nội dung chi tiết xem tại đây