lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 09 (Từ 28/02/2022 đến 06/03/2022)
Ngày đăng 25/02/2022 | 16:36  | Lượt xem: 547

Nội dung chi tiết xem tại đây