lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 07 (Từ 14/02/2022 đến 20/02/2022)
Ngày đăng 13/02/2022 | 13:02  | Lượt xem: 566

Nội dung chi tiết xem tại đây