lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 04 (Từ 24/01/2022 đến 30/01/2022)
Ngày đăng 21/01/2022 | 17:03  | Lượt xem: 495

Nội dung chi tiết xem tại đây