lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 01 (Từ 03/01/2022 đến 09/01/2022)
Ngày đăng 02/01/2022 | 12:32  | Lượt xem: 678

Nội dung chi tiết xem tại đây