lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 51 (Từ 20/12/2021 đến 26/12/2021)
Ngày đăng 17/12/2021 | 17:15  | Lượt xem: 776

Nội dung chi tiết xem tại đây