lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 50 (Từ 13/12/2021 đến 19/12/2021)
Ngày đăng 10/12/2021 | 17:32  | Lượt xem: 719

Nội dung chi tiết xem tại đây