lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 49 (Từ 06/12/2021 đến 12/12/2021)
Ngày đăng 03/12/2021 | 17:13  | Lượt xem: 734

Nội dung chi tiết xem tại đây