lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 47 (Từ 22/11/2021 đến 28/11/2021)
Ngày đăng 19/11/2021 | 18:06  | Lượt xem: 1129

Nội dung chi tiết xem tại đây