lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 41 (Từ 11/10/2021 đến 17/10/2021)
Ngày đăng 08/10/2021 | 16:57  | Lượt xem: 783

Nội dung chi tiết xem tại đây