lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 31 (Từ 02/8/2021 đến 08/8/2021)
Ngày đăng 30/07/2021 | 17:52  | Lượt xem: 787

Nội dung chi tiết xem tại đây