lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 16 (Từ 19/4/2021 đến 25/04/2021)
Ngày đăng 16/04/2021 | 17:42  | Lượt xem: 1105

Nội dung chie tiết xem tại đây