lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 15 (Từ 12/04/2021 đến 18/04/2021)
Ngày đăng 09/04/2021 | 16:38  | Lượt xem: 1166

Nội dung chi tiết xem tại đây