lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN TUẦN 03/2021 (Từ 18/01/2021 đến 24/01/2021)
Ngày đăng 15/01/2021 | 16:22  | Lượt xem: 1495

Nội dung chi tiết xem tại đây