lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 16 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 13/4/2020 đến 19/4/2020)

Ngày đăng 10/04/2020 | 04:23  | Lượt xem: 971
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 15 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 06/4 đến 12/4/2020)

Ngày đăng 03/04/2020 | 08:00  | Lượt xem: 866
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 14 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 30/3 đến 05/4/2020)

Ngày đăng 28/03/2020 | 03:13  | Lượt xem: 828
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 13 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 23/3 đến 29/3/2020)

Ngày đăng 20/03/2020 | 04:00  | Lượt xem: 976
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 12 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 16/3 đến 22/3/2020)

Ngày đăng 13/03/2020 | 05:29  | Lượt xem: 948
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 11 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 09/3 đến 15/3/2020)

Ngày đăng 06/03/2020 | 04:28  | Lượt xem: 934
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 10 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 02/3 đến 08/3/2020)

Ngày đăng 28/02/2020 | 04:13  | Lượt xem: 879
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 09 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 24/02 đến 01/3/2020)

Ngày đăng 21/02/2020 | 03:57  | Lượt xem: 916
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 08 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 17/02 đến 23/02/2020)

Ngày đăng 14/02/2020 | 04:22  | Lượt xem: 927
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 07 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 10/02 đến 16/02/2020)

Ngày đăng 07/02/2020 | 05:19  | Lượt xem: 886
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 06 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 03/02 đến 09/02/2020)

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:52  | Lượt xem: 874
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 04, 05 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 20/01 đến 02/02/2020)

Ngày đăng 17/01/2020 | 03:50  | Lượt xem: 874
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 03 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 13/01 đến 19/01/2020)

Ngày đăng 10/01/2020 | 04:33  | Lượt xem: 965
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 02 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 06/01 đến 12/01/2020)

Ngày đăng 03/01/2020 | 03:23  | Lượt xem: 950
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 01/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 30/12/2019 đến 05/01/2020)

Ngày đăng 27/12/2019 | 04:34  | Lượt xem: 964
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 52 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 23/12 đến 29/12/2019)

Ngày đăng 20/12/2019 | 05:24  | Lượt xem: 1181
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 51 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 16/12 đến 22/12/2019)

Ngày đăng 13/12/2019 | 03:23  | Lượt xem: 1082
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 50 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 09/12 đến 15/12/2019)

Ngày đăng 06/12/2019 | 03:27  | Lượt xem: 1035
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 49 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 02/12 đến 08/12/2019)

Ngày đăng 29/11/2019 | 03:21  | Lượt xem: 989
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 48 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 25/11 đến 01/12/2019)

Ngày đăng 22/11/2019 | 04:03  | Lượt xem: 1146
Nội dung chi tiết xem tại đây