lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 10 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 08/3 đến 14/3/2021)

Ngày đăng 05/03/2021 | 04:27  | Lượt xem: 1220
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 5 (từ 01/02/2021 đến 07/02/2021) của lãnh đạo Quận

Ngày đăng 29/01/2021 | 05:00  | Lượt xem: 1441
Nội dung chi tiết kèm theo

Lịch công tác tuần 02/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 11/01 đến 16/01/2021)

Ngày đăng 10/01/2021 | 08:57  | Lượt xem: 1491
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 01/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 04/01 đến 10/01/2021)

Ngày đăng 31/12/2020 | 04:52  | Lượt xem: 1591
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 53 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 28/12 đến 03/01/2021)

Ngày đăng 25/12/2020 | 04:28  | Lượt xem: 1348
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 52 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 21/12 đến 27/12/2020)

Ngày đăng 18/12/2020 | 04:30  | Lượt xem: 1534
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 51 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 14/12 đến 20/12/2020)

Ngày đăng 11/12/2020 | 04:47  | Lượt xem: 1334
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 50 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 07/12 đến 13/12/2020)

Ngày đăng 04/12/2020 | 05:29  | Lượt xem: 7572
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 49 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 30/11 đến 06/12/2020)

Ngày đăng 27/11/2020 | 05:04  | Lượt xem: 1634
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 48 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 23/11 đến 29/11/2020)

Ngày đăng 20/11/2020 | 05:55  | Lượt xem: 1648
Nội dung chi tiết xem tại đây