lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 11 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 14/3/2016 đến 20/3/2016)

Ngày đăng 11/03/2016 | 04:21  | Lượt xem: 588
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY TUẦN 11 (Từ 14/3 đến 20/3/2016) TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN...

Lịch công tác tuần 10 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 07/3/2016 đến 13/3/2016)

Ngày đăng 04/03/2016 | 04:03  | Lượt xem: 552
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 09 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 29/02/2016 đến 06/3/2016)

Ngày đăng 26/02/2016 | 03:27  | Lượt xem: 601
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 08 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 22/02/2016 đến 28/02/2016)

Ngày đăng 19/02/2016 | 03:07  | Lượt xem: 571
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 07 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 15/02/2016 đến 21/02/2016)

Ngày đăng 04/02/2016 | 04:21  | Lượt xem: 575
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 04 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 25/01/2016 đến 31/01/2016)

Ngày đăng 22/01/2016 | 05:59  | Lượt xem: 550
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 03 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 18/01/2016 đến 24/01/2016)

Ngày đăng 15/01/2016 | 05:53  | Lượt xem: 588
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 02 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 11/01/2016 đến 17/01/2016)

Ngày đăng 08/01/2016 | 05:04  | Lượt xem: 550
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 01 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 04/01/2016 đến 10/01/2016)

Ngày đăng 31/12/2015 | 05:25  | Lượt xem: 541
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 52 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 28/12/2015 đến 03/01/2016)

Ngày đăng 28/12/2015 | 08:49  | Lượt xem: 487
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 51 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 21/12 đến 27/12/2015)

Ngày đăng 18/12/2015 | 04:36  | Lượt xem: 568
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 50 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 14/12 đến 20/12/2015)

Ngày đăng 11/12/2015 | 03:59  | Lượt xem: 489
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 49 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 07/12 đến 13/12/2015)

Ngày đăng 04/12/2015 | 03:28  | Lượt xem: 868
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 48 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 30/11 đến 06/12/2015)

Ngày đăng 27/11/2015 | 04:21  | Lượt xem: 868
  TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 47 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 23/11 đến 29/11/2015)

Ngày đăng 20/11/2015 | 04:04  | Lượt xem: 896
  TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 46 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 16/11 đến 22/11/2015)

Ngày đăng 13/11/2015 | 04:54  | Lượt xem: 988
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 45 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 09/11 đến 15/11/2015)

Ngày đăng 03/11/2015 | 03:27  | Lượt xem: 933
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 44 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 02/11 đến 08/11/2015)

Ngày đăng 30/10/2015 | 01:59  | Lượt xem: 865
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 43 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 26/10 đến 01/11/2015)

Ngày đăng 23/10/2015 | 03:11  | Lượt xem: 958
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 42 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 19/10 đến 25/10/2015)

Ngày đăng 16/10/2015 | 03:47  | Lượt xem: 548
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...