lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 31 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 01/8/2016 đến 07/8/2016)

Ngày đăng 01/08/2016 | 09:44  | Lượt xem: 1289
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 30 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 25/7/2016 đến 31/7/2016)

Ngày đăng 22/07/2016 | 05:17  | Lượt xem: 1376
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 29 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 18/7/2016 đến 24/7/2016)

Ngày đăng 15/07/2016 | 05:25  | Lượt xem: 1337
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 28 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 11/7/2016 đến 17/7/2016)

Ngày đăng 08/07/2016 | 05:15  | Lượt xem: 638
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 27 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 04/7/2016 đến 10/7/2016)

Ngày đăng 01/07/2016 | 02:55  | Lượt xem: 579
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 26 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 27/6/2016 đến 03/7/2016)

Ngày đăng 24/06/2016 | 04:13  | Lượt xem: 519
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 25 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 20/6/2016 đến 26/6/2016)

Ngày đăng 20/06/2016 | 09:03  | Lượt xem: 539
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 24 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 13/6/2016 đến 19/6/2016)

Ngày đăng 20/06/2016 | 08:58  | Lượt xem: 462
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 23 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 06/6/2016 đến 12/6/2016)

Ngày đăng 03/06/2016 | 04:27  | Lượt xem: 1180
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 22 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 30/5/2016 đến 05/6/201)

Ngày đăng 27/05/2016 | 03:34  | Lượt xem: 1912
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 21 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 23/5/2016 đến 29/5/201)

Ngày đăng 20/05/2016 | 04:25  | Lượt xem: 1872
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 20 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 16/5/2016 đến 22/5/2016)

Ngày đăng 13/05/2016 | 04:30  | Lượt xem: 687
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 19 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 09/5/2016 đến 15/5/2016)

Ngày đăng 06/05/2016 | 05:04  | Lượt xem: 633
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 18 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 02/5/2016 đến 08/5/2016)

Ngày đăng 29/04/2016 | 03:45  | Lượt xem: 1791
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 17 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 25/4/2016 đến 01/5/2016)

Ngày đăng 22/04/2016 | 03:40  | Lượt xem: 1906
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 16 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 18/4/2016 đến 24/4/2016)

Ngày đăng 15/04/2016 | 04:52  | Lượt xem: 1791
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 15 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 11/4/2016 đến 17/4/2016)

Ngày đăng 08/04/2016 | 05:18  | Lượt xem: 1261
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 14 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 04/4/2016 đến 10/4/2016)

Ngày đăng 01/04/2016 | 04:16  | Lượt xem: 543
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 13 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 28/3/2016 đến 03/4/2016)

Ngày đăng 25/03/2016 | 04:43  | Lượt xem: 575
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 12 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 21/3/2016 đến 27/3/2016)

Ngày đăng 18/03/2016 | 04:20  | Lượt xem: 530
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...