lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 45 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 09/11 đến 15/11/2015)

Ngày đăng 03/11/2015 | 03:27  | Lượt xem: 866
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 44 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 02/11 đến 08/11/2015)

Ngày đăng 30/10/2015 | 01:59  | Lượt xem: 786
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 43 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 26/10 đến 01/11/2015)

Ngày đăng 23/10/2015 | 03:11  | Lượt xem: 855
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 42 của Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND Quận (Từ 19/10 đến 25/10/2015)

Ngày đăng 16/10/2015 | 03:47  | Lượt xem: 471
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN MỜI ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ ...

Lịch công tác tuần 41/2015 từ ngày 12/10 - 18/10/2015 của UBND quận

Ngày đăng 12/10/2015 | 11:43  | Lượt xem: 448
Lịch công tác tuần 41/2015 từ ngày 12/10 - 18/10/2015 của UBND quận

Lịch công tác tuần 40/2015 từ ngày 05/10 - 09/10/2015 của UBND quận

Ngày đăng 05/10/2015 | 11:06  | Lượt xem: 477
Lịch công tác tuần 40/2015 từ ngày 05/10 - 09/10/2015 của UBND quận