lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 35 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 29/8/2016 đến 04/9/2016)

Ngày đăng 29/08/2016 | 09:45  | Lượt xem: 2128
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 34 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 22/8/2016 đến 28/8/2016)

Ngày đăng 19/08/2016 | 04:34  | Lượt xem: 2732
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 33 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)

Ngày đăng 12/08/2016 | 04:58  | Lượt xem: 2677
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 32 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)

Ngày đăng 05/08/2016 | 03:56  | Lượt xem: 2778
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 31 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 01/8/2016 đến 07/8/2016)

Ngày đăng 01/08/2016 | 09:44  | Lượt xem: 1223
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 30 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 25/7/2016 đến 31/7/2016)

Ngày đăng 22/07/2016 | 05:17  | Lượt xem: 1299
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 29 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 18/7/2016 đến 24/7/2016)

Ngày đăng 15/07/2016 | 05:25  | Lượt xem: 1277
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 28 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 11/7/2016 đến 17/7/2016)

Ngày đăng 08/07/2016 | 05:15  | Lượt xem: 567
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 27 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 04/7/2016 đến 10/7/2016)

Ngày đăng 01/07/2016 | 02:55  | Lượt xem: 491
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 26 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 27/6/2016 đến 03/7/2016)

Ngày đăng 24/06/2016 | 04:13  | Lượt xem: 446
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 25 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 20/6/2016 đến 26/6/2016)

Ngày đăng 20/06/2016 | 09:03  | Lượt xem: 464
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 24 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 13/6/2016 đến 19/6/2016)

Ngày đăng 20/06/2016 | 08:58  | Lượt xem: 387
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 23 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 06/6/2016 đến 12/6/2016)

Ngày đăng 03/06/2016 | 04:27  | Lượt xem: 1115
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 22 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 30/5/2016 đến 05/6/201)

Ngày đăng 27/05/2016 | 03:34  | Lượt xem: 1775
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 21 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 23/5/2016 đến 29/5/201)

Ngày đăng 20/05/2016 | 04:25  | Lượt xem: 1786
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 20 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 16/5/2016 đến 22/5/2016)

Ngày đăng 13/05/2016 | 04:30  | Lượt xem: 577
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 19 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 09/5/2016 đến 15/5/2016)

Ngày đăng 06/05/2016 | 05:04  | Lượt xem: 550
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 18 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 02/5/2016 đến 08/5/2016)

Ngày đăng 29/04/2016 | 03:45  | Lượt xem: 1727
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 17 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 25/4/2016 đến 01/5/2016)

Ngày đăng 22/04/2016 | 03:40  | Lượt xem: 1802
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...

Lịch công tác tuần 16 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 18/4/2016 đến 24/4/2016)

Ngày đăng 15/04/2016 | 04:52  | Lượt xem: 1727
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA...