lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 29 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 15/7 đến 21/7/2019)

Ngày đăng 12/07/2019 | 02:49  | Lượt xem: 1036
Nội dung xem tại đây

Lịch công tác tuần 23 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 3/6 đến 9/6/2019)

Ngày đăng 31/05/2019 | 02:12  | Lượt xem: 821
Nội dung xem tại đây