Kinh tế

Quận Long Biên triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Ngày đăng 11/05/2022 | 10:29  | Lượt xem: 1768

Ngày 09/5/2022, UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Quận chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận,Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Dân vận, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ là Trưởng các Tiểu ban chỉ huy PCTT; lãnh đạo các phòng, ban, ngành là thành viên BCH phòng, chống thiên tai và TKCN Quận; Chủ tịch UBND 14 phường.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận kết luận chỉ đạo:

Theo dự báo năm 2022 thời tiết có diễn biến phức tạp, khó lường, để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố tai nạn xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận Long Biên yêu cầu:

1. Công tác triển khai nhiệm vụ:

- Các Tiểu ban PCTT&TKCN, các phòng, ngành, các đơn vị đóng trên địa bàn quận và Ban chỉ huy PCTT&TKCN các phường căn cứ Kế hoạch PCTT&TKCN của Quận năm 2022 chủ động rà soát những nhiệm vụ; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch PCTT&TKCN của cấp, đơn vị mình đảm bảo thời gian phù hợp.

- Yêu cầu các các phòng, ngành, các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ công việc theo Kết luận của UBND quận tại Thông báo số 322/TB-UBND ngày 22/4/2022.

2. Công tác kiện toàn, rà soát nhiệm vụ:

- Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Tiểu ban và các ngành tại Hội nghị, giao cơ quan thường trực (phòng Kinh tế) rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2022, các Quyết định kiện toàn các Tiểu ban nếu có thay đổi; tổng hợp thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh gửi các thành viên BCH, Tiểu ban và các ngành, UBND các phường (có thể gửi văn bản điện tử).

- Giao các Cơ quan thường trực tham mưu giúp Ban chỉ huy PCTT&TCKN quận và các Tiểu ban trong việc thực hiện triển khai thực hành một số nhiệm vụ, công tác kiểm tra hiện trường để đánh giá rút kinh nghiệm trong tháng 5, 6/2022 đảm bảo hiệu quả.

3. Công tác bố trí lực lượng:

- Giao Ban chỉ huy quân sự quận tham mưu xây dựng phương án hiệp đồng huy động lực lượng tham gia công tác PCTT&TCKN trên địa bàn quận đảm bảo chỉ tiêu được giao, hoàn thành trong tháng 5/2022.

- Việc phân công lực lượng ứng trực tại điếm canh đê cần quan tâm đến trách nhiệm tuần tra, phát hiện, hỗ trợ xử lý vi phạm trên các tuyến đê.

4. Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trong tháng 5, 6:

- Trong tháng 5/2022 cần hoàn thành: các nhiệm vụ phục vụ SEA Game 31 tổ chức tại quận; Phương án hiệp đồng huy động lực lượng do BCH quân sự quận tham mưu xây dựng; các dự án đầu tư, dự án duy tu, duy trì thoát nước theo tiến độ kế hoạch đã phê duyệt.

- Trong tháng 6/2022 hoàn thành các nhiệm vụ: mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác PCTT&TKCN; xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều (trồng rau, cây cảnh trên mái đê, tập kết rác, xây dựng, neo đậu thuyền bè…); các dự án đầu tư theo tiến độ kế hoạch đã phê duyệt.

5. Một số nội dung cụ thể theo kiến nghị của các đơn vị:

5.1. Đối với công tác quản lý Quỹ PCTT:

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch quận tham mưu giải pháp thực hiện, đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu thu nộp quỹ theo quy định; báo cáo UBND quận trong tháng 5/2022.

5.2. Đối với công tác thoát nước:

- Giao Đồng chí PCT UBND quận Nguyễn Mạnh Trình chỉ đạo kiểm tra hiện trường dự án, yêu cầu các đơn vị phải xây dựng phương án thoát nước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công một số các hạng mục đảm bảo thoát nước khu vực; có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không thực hiện thi công theo yêu cầu.

- Giao Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 5 kiểm tra rà soát xác định rõ các điểm vi phạm trên các tuyến mương, gây cản trở dòng chảy; đồng thời tham mưu UBND quận giải pháp khắc phục, xử lý đảm bảo việc thoát nước xong trước ngày 30/5/2022.

- Giao Xí nghiệp thoát nước số 5 thực hiện:

+ Rà soát, xác định rõ danh mục từng tuyến thoát nước cần nạo vét trên địa bàn quận, công khai cho các phường (nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan).

+ Phối hợp phòng Quản lý – Đô thị tham mưu tổ chức kiểm tra, thống nhất với các đơn vị thi công nạo vét sông Cầu Bây thuộc địa bàn huyện Gia Lâm về giải pháp tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra, gây úng ngập (thực hiện kiểm tra thường xuyên 1 tháng/lần, lập biên bản làm việc về tiến độ và các vướng mắc liên quan để làm cơ sở báo cáo Thành phố).

5.3. Đối với công tác quản lý đê điều:

- Giao phòng Quản lý – Đô thị rà soát toàn bộ các nhóm dự án đầu tư của Thành phố nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; việc triển khai quy hoạch chi tiết vùng bãi R5, R6 để tham mưu UBND quận đề xuất Thành phố thực hiện kè chống sạt lở bờ bãi sông. Hoàn thành trong tháng 5/2022.

- Giao phòng Kinh tế tham mưu UBND quận kế hoạch kiểm tra, xử lý tàu thuyền neo đậu tại các khu vực bờ bãi sông sai quy định. Hoàn thành trong tháng 5/2022.

- Đối với 3 điếm canh đê xuống cấp: Giao phòng Kinh tế phối hợp Hạt quản lý đê Long Biên tham mưu UBND quận có văn báo cáo, đề xuất Thành phố giao UBND quận thực hiện cải tạo, sửa chữa. Hoàn thành trong tháng 5/2022.

- Giao UBND các phường (Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, Bồ Đề, Giang Biên, Ngọc Lâm) chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế, Hạt quản lý đê Long Biên xây dựng phương án di dời các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của dòng chảy của sông Hồng, sông Đuống (đặc biệt là khu vực sông Đuống do thay đổi sau khi bờ sông bên huyện Đông Anh đã được kè cứng).

5.4. Đối với công tác quản lý cây xanh đô thị:

Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận chủ trì, phối hợp phòng Quản lý đô thị, UBND các phường rà soát lại toàn bộ các cây xanh trên địa bàn quận. Tham mưu thực hiện cắt tỉa những cây xanh thuộc thẩm quyền quản lý của Quận để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, hoàn thành trước ngày 15/7/2022.

5.5. Đối với công trình nhà ở có nguy cơ đổ sập:

Giao phòng QLĐT quận chủ trì, phối hợp với UBND các phường liên quan tham mưu UBND quận xây dựng phương án đảm bảo an toàn đối với các nhà cấp 4, nhà chung cư có nguy cơ sập đổ trong mùa mưa bão. Trong phương án phải xác định rõ phương án di dời các hộ dân, khi xảy ra tình huống đổ, sập nhà. Hoàn thành trong tháng 5/2022.

5.6. Nạo vét các tuyến mương khu vực ngoài bãi:

Yêu cầu triển khai thực hiện theo phương án, mục tiêu đảm bảo việc tiêu thoát nước; rà soát, điều chỉnh bổ sung kinh phí thực hiện (nếu cần thiết).

5.7. Quản lý đất đai, đất công, thuê thầu vùng bãi:

Yêu cầu UBND phường Long Biên và UBND các phường liên quan vùng bãi tập trung tham mưu xử lý, ngăn chặn các vi phạm tại vùng bãi trong tháng 5/2022 và thực hiện xây dựng phương án quan lý các theo Kết luận, chỉ đạo của UBND quận và Thường trực, Ban thường vụ Quận uỷ.

5.8. Về sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác PCCC, TKCN:

- Giao phòng Kinh tế, phối hợp Công an quận tham mưu văn bản hướng dẫn việc quản lý sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác PCCC, TKCN; có phương án thực hiện công tác cảnh báo tại các vị trí có sự cố xảy ra trên địa bàn các phường.

- Giao Xí nghiệp thoát nước số 5 có phương án dự trữ, dự phòng các nắp gang, nắp ghi thay thế kịp thời tại các vị trí bị hư hỏng đảm bảo an toàn khi có tình huống úng ngập sảy ra. Báo cáo UBND quận chậm nhất ngày 15/5/2022.

5.9. Về công tác tuyên truyền:           

- Giao phòng Kinh tế phối hợp với phòng VHTT quận tham mưu dự thảo các nội dung tuyên truyền về công tác PCTT&TKCN, trong đó tập trung tuyên truyền về các nguy cơ, các vi phạm trên địa bàn và các nội dung người dân phải thực hiện; hoàn thành xong trước ngày 20/5/2022 và chuyển Ban tuyên giáo Quận uỷ. Thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên các đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử quận và các mạng xã hội…

 - Đề nghị Ban tuyên giáo quận uỷ có ý kiến giúp UBND quận đối với các nội dung tuyên truyền về công tác PCTT&TKCN năm 2022 để triển khai tới các cấp, ngành và nhân dân.

6. Chế độ thông tin báo cáo:

Yêu cầu các phòng, ngành liên quan, UBND các phường bám sát địa bàn và có thông tin báo cáo kịp thời các tình huống xảy ra về Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận theo đúng quy định tại Thông báo số 08/TB-PCTT&TKCN ngày 28/4/2022. Chủ tịch UBND các phường kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

UBND quận và Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận nghiêm túc thực hiện các nội dung nhiệm vụ PCTT&TKCN của quận đã đề ra năm 2022.

Một số hình ảnh tại hội nghị: