Kinh tế

Quận Long Biên triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2016
Ngày đăng 09/05/2016 | 08:49  | Lượt xem: 1552

Ngày 06/5/2016, tại Phòng họp số 2 Quận Ủy, UBND Quận tổ chức hội nghị triển khai công tác Phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2016.

Ðồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Quận; Trưởng phó các tiểu ban; Trưởng các phòng ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Ðỗ Huy Chiến - Phó chủ tịch UBND Quận, Phó ban thường trực báo cáo đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác phòng chống thiên tai năm 2015 đồng thời triển khai các nội dung nhiệm vụ phòng chống thiên tai  năm 2016, Hạt Quản lý đê số 5 báo cáo phương án kỹ thuật hộ đê toàn tuyến.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các phòng, ngành của quận, chủ tịch UBND các phường phát biểu ý kiến làm rõ những khó khăn bất cập trong công tác phòng chống thiên tai, đồng thời đề xuất biện pháp, giải pháp cho công tác phòng chống thiên tai năm 2016.

Kết thúc hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Quận đã kết luận:

1. Ghi nhận những kết quả đã đạt được của toàn quận trong công tác PCTT năm 2015.

2. UBND quận đã chỉ đạo các ngành xây dựng và ban hành kế hoạch PCTT năm 2016, các phương án phòng chống thiên tai như: phương án thoát nước mùa mưa, phương án hộ đê toàn tuyến, phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân, phương án thoát nước ngoài bãi và phục vụ sản xuất nông nghiệp, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão và nắng nóng kéo dài.

3. Chỉ đạo các tiểu ban, đơn vị, UBND các phường tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng các phương án phòng chống thiên tai phù hợp các tình huống xảy ra và tổ chức triển khai công tác PCTT năm 2016 tại các Tiểu ban phường và các đơn vị trước ngày 20/5/2016. Tiếp tục tập trung triển khai ngay các nội dung theo kế hoạch đề ra như: kiểm tra công tác tiêu thoát nước khu vực trong đồng, ngoài bãi, rà soát lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai, trang bị các vật tư, dụng cụ cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ. Giao cơ quan thường trực của Ban chỉ huy PCTT quận là phòng Kinh tế kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương.

4. Giao đồng chí Phó chủ tịch Đỗ Huy Chiến chịu trách nhiệm đảm bảo tiêu thoát nước khu vực vùng bãi, phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng chí Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Trình chịu trách nhiệm đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập trong đồng và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo thoát nước theo cam kết giữa UBND quận Long biên và Công ty thoát nước Hà Nội.

Năm 2016 dự báo tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến bất thường. Vì vậy UBND Quận yêu cầu các phòng, ngành, UBND các phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận phải nghiêm túc thực hiện tôt các nội dung nhiệm vụ PCTT của quận đã đề ra đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại đến đời sống và sản xuất của nhân dân./.