Kinh tế

Tăng cường công tác quản lý, xử lý các sai phạm trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản
Ngày đăng 26/04/2016 | 08:26  | Lượt xem: 814

Ngày 14/4/2016 phòng Kinh tế đã tham mưu UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 553/UBND-KT về việc thực hiện ký cam kết trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản trên địa bàn quận năm 2016 yêu cầu UBND các phường triển khai thực hiện việc ký cam kết sản xuất, kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ theo quy định tới các hộ trên địa bàn phường quản lý

Thực hiện Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc quy định điều kiện đảm bảo an toàn  thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/01/2016 của UBND quận Long Biên về công tác an toàn thực phẩm quận Long Biên năm 2016.

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 08/4/2016 của UBND quận Long Biên về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm quận Long Biên năm 2016.

Ngày 14/4/2016 UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 553/UBND-KT về việc thực hiện ký cam kết trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản trên địa bàn quận năm 2016 yêu cầu UBND các phường triển khai thực hiện việc ký cam kết sản xuất, kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ theo quy định tới các hộ trên địa bàn phường quản lý. Cụ thể:

- Tổ chức thống kê, lập danh sách các hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thuỷ sản trên địa bàn phương quản lý.

- Căn cứ kết quả thống kê, thực hiện việc ký cam kết đến toàn bộ các hộ hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thuỷ sản trên địa bàn phường quản lý ( hộ phải trực tiếp ký, tuyệt đối không được ký hộ).

- Bản cam kết được lập thành 03 bản: hộ gia đình giữ 01 bản; gửi về UBND phường 02 bản (UBND phường tổng hợp gửi về phòng Kinh tế 01 bản).

- Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/5/2016.

- Xử lý cơ sở vi phạm: Đối với các cơ sở vi phạm cam kết lần đầu: Cơ quan được phân công quản lý nhắc nhở cơ sở tuân thủ bản cam kết. Đối với các cơ sở vi phạm cam kết lần thứ hai: Cơ quan được phân công quản lý công khai việc cơ sở không thực hiện đúng cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. Đối với cơ sở vi phạm cam kết gây hậu quả nghiêm trọng hoặc cơ sở vi phạm cam kết từ lần thứ 3 trở đi: Tùy theo mức độ vi phạm Cơ quan được phân công quản lý kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc xin thông báo về phòng Kinh tế quận Long Biên: Điện thoại: 04.38724298 hoặc 0941080266; Fax: 04.38724298; Hòm thư điện tử: pkt_longbien@hanoi.gov.vn

Đây là một trong những căn cứ xử phạt và tuyên truyền đến người dân về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản; vì vậy, đề nghị UBND các phường triển khai thực hiện sâu rộng đến toàn bộ người dân trên địa bàn phường quản lý.