Kinh tế

Chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai năm 2016 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 20/04/2016 | 08:39  | Lượt xem: 797

Là quận có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tốt, có hệ thống đê điều kiên cố xong công tác phòng chống thiên tai vẫn luôn được lãnh đạo Quận ủy, UBND Quận hết sức quan tâm.

1. Ngay từ đầu năm, Quận ủy, UBND Quận đã tập trung chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các phường tập trung làm tốt khâu chuẩn bị cho công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Cụ thể:

+ Kiện toàn BCH, các tiểu ban phòng chống thiên tai, rà soát, huy động các lực lượng tham gia ứng trực, phòng, chống thiên tai trong năm 2016.

+ Hoàn thiện các phương án kỹ thuật, kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2016 để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn Quận.

+ Chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị , dụng cụ, kinh phí để phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai năm 2016.

+ Đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến hệ thống đê, kè, cống, mương tiêu thoát nước trên địa bàn để phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão (15/6/2016).

+ Rà soát lại toàn bộ hệ thống kênh tiêu trong đồng, ngoài bãi, hệ thống đê điều, các vi phạm về đê điều, vi phạm hệ thống tiêu thoát nước qua đó đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, vướng mắc xong trước mùa mưa lũ.

2. Theo dự báo, tình trạng thời tiết cực đoan sẽ gia tăng và có nhiều diễn biến bất thường. Dự báo năm 2016 số cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ảnh hưởng đến đất liền nước ta sẽ ở mức cao; nắng nóng, mưa, lũ, rét đậm, rét hại diễn ra nhiều hơn. Ngày 4/4/2016, UBND quận Long Biên đã báo cáo TT Quận ủy về công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2016. Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai năm 2016 TT Quận ủy, UBND Quận yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các phòng, ngành cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

          - Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện và công tác tuyên truyền vận động để nhiệm vụ phòng chống thiên tai đạt kết quả cao nhất, giảm thiểu những thiệt hại cho người dân trên địa bàn.

- BCH phòng chống thiên tai của Quận, phường, các tiểu ban phòng chống thiên tai tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đảm bảo phương châm 4 tại chỗ theo quy định của Thành phố. Tập trung triển khai sớm nhiệm vụ phòng chống thiên tai bảo đảm rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình để tham mưu có những biện pháp, giải pháp kịp thời khi có những tình huống thiên tai tai xẩy ra.

- Các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chế độ trực , chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Quận.