Kinh tế

UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2019
Ngày đăng 05/06/2019 | 17:40  | Lượt xem: 2122

Chiều ngày 04/6/2019, UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2019. Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp.

Mời dự họp có Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Đàm Văn Huân - Chủ tịch UBMTTQ, đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn lao động quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, thành viên UBND quận; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND quận Vũ Thu Hà chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, tập thể UBND quận xem xét, cho ý kiến về 03 nội dung: thảo luận báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Thông qua Quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông qua Báo cáo điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025.

Xác định năm 2019 là năm “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) 5 năm 2016 - 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quận Long Biên tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” bên cạnh chủ đề chung của Thành phố năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. 6 tháng đầu năm đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo thực hiện, nhiều vấn đề xã hội phát sinh cần giải quyết kịp thời, tình hình dịch bệnh có diễn biễn phức tạp, các vấn đề về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND Thành phố, UBND quận đồng thời đảm bảo nhiệm vụ thường xuyên còn phải tập trung hoàn thành kịp thời nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh và nhiệm vụ khó do Thành phố giao. Bên cạnh đó, một số cơ chế, chính sách mới được triển khai, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập… đã tạo điều kiện thuận lợi, đan xen những khó khăn tác động đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.                                                             

 Với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được một số kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như sau:   

-  Chủ đề của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” tiếp tục được triển khai có hiệu quả; công tác chỉ đạo, điều hành đổi mới linh hoạt - hiệu quả và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; cải cách hành chính được tăng cường nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức và đảm bảo triển khai nhiệm vụ chính trị của quận đạt hiệu quả.

- Chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” được sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung triển khai, bước đầu đạt kết quả, được nhân dân hưởng ứng tham gia trang trí, làm đẹp tại các khu dân cư. Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận đặc biệt trong những dịp Lễ Tết và các sự kiện quan trọng của đất nước được duy trì tốt, hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị; các lực lượng tham gia thể hiện được ý thức, trách nhiệm trong việc thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Điều hành ngân sách toàn diện, hiệu quả qua bằng các phương án thu - chi ngân sách năm 2019 của quận và 14 phường; cùng với thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong công tác thu thuế. Thu ngân sách đạt cao so kế hoạch thu của Quý II, so với dự toán năm (68%); trong đó thuế ngoài quốc doanh vượt kế hoạch (13%), thu phí, lệ phí vượt 25%, thu khác vượt 20%.

- Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tập trung thực hiện với nhiều nội dung phong phú, đạt nhiều giải cao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, chủ động triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của quận, sớm hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu về giảm nghèo và cai nghiện ma túy. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 với chất lượng dạy và học ngày càng cao.

- An ninh trật tự được đảm bảo, ổn định và giữ vững, điều tra khám phá thành công 100% các vụ trọng án. Công tác tuyển quân được nâng cao, đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, UBND quận còn chỉ ra một số vấn đề tồn tại cần quan tâm chỉ đạo khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2019 như:

+ Việc kiểm soát tình hình dịch bệnh đang bùng phát ở địa bàn phường;

+ Nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết dứt điểm đơn thư thuộc thẩm quyền và thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật của phòng, ban, đơn vị;

+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện ở một số dự án đầu tư; tiến độ giải ngân dự án.

+  Giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, số vụ cháy trên địa bàn quận.         

Tập thể UBND quận xác định các Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

1. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực. Trong đó: tập trung rà duyệt các nguồn thu, đặc biệt đôn đốc thu tiền sử dụng đất, thu hồi nợ thuế; đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo số thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025. Tập trung rà soát, đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2. Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm, dự án trường học, dự án tạo nguồn lực phát triển, đặc biệt là các dự án xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận. Trong đó, đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Đảm bảo tiến độ giải ngân dự án.

3.  Tập trung khắc phục những tồn tại được chỉ ra trong Quý II, các nhiệm vụ khó hoàn thành trên các lĩnh vực. Đề xuất hướng xử lý đối với các dự án chậm triển khai, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất công, cơ bản thực hiện xong Kết luận 316/KL-STNMT-TTr của Sở TN&MT. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch xử lý tồn tại, vướng mắc đối với các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế được phê duyệt.

4. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết 02 vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền của UBND quận; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kết luận thanh tra, các vụ việc có hiệu lực pháp luật; quyết liệt chỉ đạo giải quyết đơn thư, không để phát sinh những điểm nóng, khiếu kiện đông người, giải quyết các kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ VII - HĐND quận thuộc nhóm dân sinh, bức xúc.

5. Tăng cường công tác chỉ đạo, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo việc thực hiện dự án, chuẩn bị đầu tư, giải ngân dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch phê duyệt.

6. Triển khai đợt cao điểm thực hiện chủ đề quận năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp – văn minh” gắn với triển khai thực hiện kế hoạch “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” tập trung lực lượng thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

7. Phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng hoàn hiện và trình UBND Thành phố phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị N10 và đồ án quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn quận.

8. Tập trung triển khai các giải pháp giảm thiểu số vụ cháy và tai nạn giao thông trên địa bàn quận. Đặc biệt quan tâm thực hiện đối với các điểm có nguy cơ mất an toàn.

9. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công, hộ nghèo năm 2019. Tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2019. Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè; Tết trung thu; Diễn đàn Trẻ em cho trẻ em trên địa bàn quận năm 2019.

10. Chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học mới và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2019-2020 và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, cá nhân, tập thể tiêu biểu ngành GD&ĐT năm học 2018 - 2019 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019.

11. Duy trì công tác đảm bảo ATTP và phòng chống dịch bệnh mùa hè. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu phi bùng phát trên địa bàn; xử lý các đàn gia súc trên địa bàn quận theo phương án được phê duyệt.

12. Phối hợp thực hiện các chuyên đề công tác của HĐND quận đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; chuẩn bị tốt công tác phục vụ Kỳ họp thứ IX – HĐND quận khoá III.

13. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn quận.