Kinh tế

Giao ban công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm; tình hình xử lý các đàn gia súc trên địa bàn quận
Ngày đăng 28/05/2019 | 11:30  | Lượt xem: 1367

Chiều ngày 27/5/2015 tại phòng họp số 01, UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm; tình hình xử lý các đàn gia súc trên địa bàn quận. Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.

Mời dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận, lãnh đạo UBMTTQ quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Hội Phụ nữ, Quận đoàn; tham dự Hội nghị có Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Y tế, Văn hóa Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương Binh và Xã hội; lãnh đạo Công an quận, Trung tâm Y tế quận, Đội Quản lý thị trường số 16, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật và Chủ tịch UBND 14 phường.

Ảnh: Đ/c Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các Cơ quan thường trực báo cáo: Trưởng phòng Kinh tế báo cáo tình hình kết quả giảm cơ sở chăn nuôi và diễn biến tình hình dịch Tả Châu Phi, đánh giá những tồn tại, khó khăn và đề xuất những nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới; Trưởng phòng Y tế báo cáo Kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh ở người 5 tháng đầu năm 2019, báo cáo các giải pháp khắc phục tồn tại và nâng cao hiệu quả công tác ATTP trên địa bàn quận. Đại diện các ngành, UBND các phường, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến, thảo luận bàn sâu về thực trạng, giải pháp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm; tình hình xử lý các đàn gia súc trong thời gian tiếp theo.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm; xử lý các đàn gia súc là những nhiệm vụ công tác trọng tâm, yêu cầu các ngành, UBND các phường đặc biệt quan tâm, tập trung thực hiện đối với một số nội dung :  

1. Về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi:

- UBND các phường làm tốt công tác chốt số liệu rà soát, thống kê về số hộ chăn nuôi, số con/đàn lợn, phân tích chi tiết số liệu và yêu cầu công khai kết quả. Làm rõ số liệu và giải pháp đối với 4.000 con chưa mắc dịch.

- Quan tâm đến các giải pháp vay vốn: yêu cầu thống kê danh sách, nhu cầu của các hộ dân để trình bổ sung điều chỉnh đề án vay vốn hỗ trợ việc làm tại kỳ họp thứ VIII, HĐND quận

- Quan tâm giải quyến việc làm đối với 58 người thuộc các gia đình có lợn bị mắc dịch

- Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua in tờ rơi.

- Khẩn trương xây dựng 01 quy trình xử lý khi xảy ra dịch.

2. Quan tâm kiện toàn BCĐ VSATTP cấp phường: thống nhất việc phân công đồng chí PCT UBND phường phụ trách văn xã làm Trưởng Ban chỉ đạo và cán bộ y tế làm Phó ban chỉ đạo. Thống nhất về công tác thanh tra chuyên ngành do phòng Y tế thực hiện.

3. Về phòng dịch sởi: tiếp tục chỉ đạo về tăng cường tiêm chủng mở rộng.

4. Tiếp tục chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường theo kế hoạch đã xây dựng.