Kinh tế

Lãnh đạo UBND quận kiểm tra hiện trường công tác xử lý các vi phạm đất đai tại các phường
Ngày đăng 06/05/2019 | 13:57  | Lượt xem: 2596

Sáng ngày 6/5/2019, đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận đã đi kiểm tra hiện trường công tác xử lý các vi phạm đất đai tại các phường Phúc Lợi, Thượng Thanh, Đức Giang, Long Biên.

Cùng dự kiểm tra hiện trường có Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Kinh tế quận, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD quận; Chủ tịch UBND các phường Phúc Lợi, Thượng Thanh, Đức Giang, Long Biên và các cán bộ liên quan.

Tại buổi kiểm tra hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND quận đặc biệt quan tâm tới tiến độ lập hồ sơ và biện pháp tổ chức xử lý đối với từng trường hợp vi phạm đất đai. Sau khi nghe các phường báo cáo và qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu:

+ Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận tích cực phối hợp, hướng dẫn UBND các phường trong việc tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm đất đai;

+ Chủ tịch UBND các phường Phúc Lợi, Thượng Thanh, Đức Giang, Long Biên cần tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND quận về việc khắc phục, xử lý các vi phạm về đất công, đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và thực hiện Kết luận số 316/KL-STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và môi trường về Chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc: quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của UBND quận Long Biên và UBND các phường trên địa bàn Quận; bám sát các kế hoạch để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và yêu cầu đặt ra.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra hiện trường:

Kiểm tra tại phường Phúc Lợi