Kinh tế

Quận Long Biên triển khai công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 
Ngày đăng 04/05/2019 | 09:50  | Lượt xem: 1534

Ngày 03/5/2019, UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2019. Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ quận, các đồng chí thành viên BCH phòng, chống thiên tai và TKCN Quận, các đồng chí Trưởng, phó các Tiểu ban chỉ huy PCTT&TKCN, Trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND 14 phường.

Ngày 03/5/2019, UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2019. Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ quận, các đồng chí thành viên BCH phòng, chống thiên tai và TKCN Quận, các đồng chí Trưởng, phó các Tiểu ban chỉ huy PCTT&TKCN, Trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND 14 phường.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận kết luận và chỉ đạo hội nghị:

Thay mặt Lãnh đạo quận hoan nghênh cơ quan thường trực, các đơn vị có liên quan đã chuẩn bị tốt các nội dung, ban hành đầy đủ các văn bản để chỉ đạo triển khai công tác PCTT&TKCN. Năm 2019 tiếp tục có diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường; để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra; Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận yêu cầu:

1. Các Tiểu ban PCTT&TKCN, các phòng, ngành, các đơn vị đóng trên địa bàn quận và Ban chỉ huy PCTT&TKCN các phường căn cứ Kế hoạch PCTT&TKCN của Quận năm 2019 chủ động rà soát những nhiệm vụ; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch PCTT&TKCN của cấp, đơn vị mình. Các Tiểu ban PCTT&TKCN triển khai công việc xong trước ngày 10/5/2019; Ban chỉ huy PCTT&TKCN các phường triển khai công tác PCTT&TKCN xong trước ngày 30/5/2019.

2. Đối với công tác thoát nước:

- Giao Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Trình chỉ đạo kiểm tra hiện trường dự án, yêu cầu các đơn vị phải xây dựng phương án thoát nước đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công một số các hạng mục đảm bảo thoát nước khu vực. Chỉ đạo rà soát danh mục các tuyến thoát nước cần nạo vét, rà soát kỹ các hộ dân tại các điểm cuối tuyến thoát nước để có giải pháp xử lý. Tổ chức kiểm tra  tuyến mương phường Thượng Thanh chưa được nạo vét và có chỉ đạo xử lý thực hiện.

- Đề nghị Xí nghiệp thoát nước số 5 thực hiện rà soát, xác định rõ danh mục từng tuyến thoát nước cần nạo vét trên địa bàn quận, công khai cho các phường (nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan). Giao phòng QLĐT quận tổng hợp báo cáo UBND quận xong trước ngày 10/5/2019.

- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD quận rà soát lại hồ sơ, phối hợp với  Xí nghiệp thoát nước số 5 thực hiện việc bàn giao hệ thống thoát nước xong trong tháng 5/2019. Tham mưu văn bản của UBND quận gửi các đơn vị liên quan để thực hiện công tác bàn giao, quản lý; báo cáo UBND quận về việc quản lý đối với cống 03 hồ nước trước ngày 10/5/2019.

- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 5 kiểm tra rà soát xác định rõ các điểm vi phạm trên các tuyến mương, gây cản trở dòng chảy; đồng thời tham mưu UBND quận giải pháp khắc phục, xử lý đảm bảo việc thoát nước xong trước ngày 20/5/2019.

3. Đối với công tác quản lý đê điều:

- Trước ngày 05/6/2019, UBND các phường tập trung xử lý các điểm vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.

- Sau ngày 15/6/2019, Phòng Kinh tế tham mưu UBND quận tổ chức kiểm tra việc thực hiện của UBND các phường.

4. Đối với công tác quản lý cây xanh đô thị:

- Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận chủ trì, phối hợp phòng Quản lý đô thị, UBND các phường rà soát lại toàn bộ các cây xanh trên địa bàn quận. Tham mưu thực hiện cắt tỉa những cây xanh thuộc thẩm quyền quản lý của Quận để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, hoàn thành trước ngày 15/6/2019.

- Đề nghị Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội thực hiện cắt tỉa cây xanh trên địa bàn quận thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố xong trước ngày 30/6/2019. Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận đưa vào kế hoạch chung của Quận để theo dõi thực hiện.

5. Đối với cột điện mất an toàn:

Giao phòng Kinh tế quận chủ trì, phối hợp với Điện lực Long Biên, Ban Quản lý dự án ĐTXD quận và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra ngay đối với các cột điện gây mất an toàn (theo thống kê có 43 cột điện) trên địa bàn quận;
báo cáo UBND quận trước ngày 10/5/2019.

6. Đối với công tác quản lý Quỹ PCTT:

Giao phòng Tài chính - kế hoạch quận tham mưu văn bản triển khai thực hiện, trong đó nêu rõ các mốc thời gian thực hiện và có theo dõi tổng hợp kết quả cụ thể.

7. Đối với công tác TKCN:

Yêu cầu khi có sự cố xảy ra, các Tiểu ban phải có hỗ trợ ngay công tác tìm kiếm, cứu nạn. Các ngành: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội phải xây dựng phương án xử lý, hỗ trợ theo các tình huống có thể xảy ra.

8. Về chế độ thông tin báo cáo:

  - Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường phải bám sát địa bàn và có thông tin báo cáo kịp thời các tình huống xảy ra về Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận theo đúng quy định.

 - Giao phòng Kinh tế - Cơ quan thường trực rà soát triển khai công tác, tập huấn, kiểm tra công tác ở các địa phường, việc xử lý các vi phạm. Tổng hợp tổng thể các nội dung, kết quả triển khai trên toàn địa bàn quận; báo cáo UBND quận chậm nhất ngày 15/6/2019.  

UBND quận và Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận nghiêm túc thực hiện các nội dung nhiệm vụ PCTT&TKCN của quận đã đề ra năm 2019./.