Kinh tế

Công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Ngày đăng 23/04/2019 | 10:10  | Lượt xem: 1071

Ngày 22/4/2019, UBND Quận báo cáo Thường trực quận ủy công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Dự họp có các đồng chí thường trực Quận ủy; đồng chí phó Chủ tịch UBND Quận; lãnh đạo các phòng, ngành có liên quan. Sau khi nghe đồng chí Phó chủ tịch UBND Quận báo cáo, các đại biểu dự họp đóng góp ý kiến. Cuối hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy kết luận: Thường trực Quận ủy, đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND Quận, xong để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn Quận, Thường trựcT Quận ủy yêu cầu:

1. UBND Quận, các cấp ủy đảng, UBND các phường chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Quận phải thực hiện nghiêm túc các nội dung về PCTT và tìm kiếm cứu nạn theo quy định hiện hành.

2. Giao UBND Quận chỉ đạo rà soát các văn bản pháp lý; triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 xong trước ngày 10/5/2019. Các tiểu ban và BCH PCTT&TKCN các phường triển khai xong trước 30/5/2019.

3. BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp bám sát vào kế hoạch, các phương án phòng chống thiên tai đã ban hành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả đảm bảo đúng tiến độ. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

4. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Quận, các đoàn thể chính trị phối hợp với UBND các cấp, các phòng, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN trên địa bàn Quận năm 2019.