Kinh tế

Quận Long Biên triển khai xây dựng chợ “Đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm” theo tiêu chuẩn TCVN 11856:2017
Ngày đăng 10/04/2019 | 14:25  | Lượt xem: 4401

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ dân sinh và xây dựng chợ an toàn – chợ văn minh thương mại năm 2019. Ngày 09/4/2019, UBND quận đã tổ chức họp đánh giá hiện trạng và triển khai công tác xây dựng chợ “Đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm” theo tiêu chuẩn TCVN 11856:2017.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – UVTV, Phó chủ tịch UBND quận; các đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Trung tâm y tế quận và UBND 14 phường.

Tiêu chuẩn “TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm” quy định các yêu cầu và phương pháp đánh giá chợ kinh doanh thực phẩm, gồm các nội dung:

+ Yêu cầu về vị trí, địa điểm được quy định trong tiêu chuẩn như sau: Chợ không bị ngập nước, đọng nước; không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác; cách các nguồn gây ô nhiễm tối thiểu 500m. Chợ được phân khu chức năng thành từng khu vực riêng biệt nhằm tránh lây nhiễm chéo.

+ Quy định cụ thể yêu cầu về thiết kế, hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, kho bãi, khu bảo quản thực phẩm, khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm...

+ Quy định chi tiết đối với các cơ sở kinh doanh thủy hải sản tươi sống, thịt động vật, kinh doanh rau củ quả, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thực phẩm khô...

+ Đặc biệt, TCVN 11856:2017 cũng đề cập đến yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Theo đó, sản phẩm kinh doanh tại chợ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm truy xuất được nguồn gốc. Có sổ sách ghi chép, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm; bảo đảm truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm để sản xuất và thực phẩm kinh doanh tại cơ sở. Các thông tin cần thiết bao gồm: tên, địa chỉ của người cung cấp; tên loại hàng hóa cung cấp; ngày giao hàng; số lượng, khối lượng hàng hóa được cung cấp.

Việc triển khai thực hiện xây dựng hệ thống chợ dân sinh trên địa bàn quận Long Biên theo bộ tiêu chuẩn TCVN 11856:2017 sẽ là điều kiện để đánh giá thực trạng chợ kinh doanh thực phẩm, từ đó có những giải pháp quản lý phù hợp, để các sản phẩm, hàng hóa bán ra tại chợ đảm bảo các yếu tố về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại cuộc họp, phòng Kinh tế quận đã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng các chợ trên địa bàn và so sánh, chỉ ra những nội dung còn tồn tại, bất cập chưa đáp ứng được theo tiêu chuẩn TCVN 11856:2017: Qua đánh giá tại 24 chợ cho thấy còn tồn tại một số nội dung sau:

+ Về tiêu chí bắt buộc (15 tiêu chí A): cần tiếp tục khắc phục những nội dung tồn tại của một số chợ như: Hệ thống tiêu thoát nước; Cải tạo điểm giết mổ gia cầm; Bổ sung trang thiết bị PCCC; Hướng dẫn hộ kinh doanh hoàn thiện các thủ tục như giấy khám sức khoẻ, giấy xác nhận kiến thức ATTP, mở sổ ghi chép theo dõi nguồn gốc thực phẩm mua vào – bán ra, lắp đặt biển hiệu kinh doanh; Ban quản lý chợ bố trí 01 cán bộ phụ trách công tác quản lý ATTP tại chợ…

+ Về tiêu chí xét duyệt (18 tiêu chí B): cần khắc phục những nội dung như: Lắp đặt biển nhận diện các ngành hàng; Sơ đồ chỉ dẫn tại chợ; Đảm bảo khoảng cách của khu bán gia cầm sống, điểm giết mổ với các ngành hàng khác; Bổ sung trang thiết bị nhà vệ sinh; Bố trí thùng thu gom rác vụn trong chợ…

Sau khi nghe báo cáo của phòng Kinh tế và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Uỷ viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND quận kết luận:

1. Việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm theo bộ tiêu chuẩn TCVN 11856:2017 là cần thiết và yêu cầu các đơn vị quan tâm thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. UBND quận sẽ đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng, 9 tháng và tháng 11/2019.

2 . Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND các phường, đơn vị quản lý chợ, các phòng cần tập trung hoàn thành những nội dung:

+ Cải tạo hệ thống thoát nước tại 5 chợ.

+ Rà soát, cải tạo điểm giết mổ gia cầm tại 21 chợ.

+ Rà soát, cải tạo nhà vệ sinh tại các chợ.

+ Lắp đặt biển nhận diện ngành hàng, sơ đồ chỉ dẫn tại chợ.

+ Xây dựng mẫu sổ ghi chép, theo dõi nguồn gốc thực phẩm tại chợ và tổ chức hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện.

+ Tổ chức rà soát, lập danh sách và hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh thực phẩm hoàn thành các thủ tục hành chính về điều kiện kinh doanh thực phẩm như: khám sức khỏe định kỳ, cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP, đăng ký kinh doanh…

+ Kiện toàn Ban quản lý các chợ và yêu cầu các chợ phải bố trí cán bộ phụ trách về ATTP trong chợ.

3. Thực hiện rà soát và kiện toàn ngay lực lượng PCCC cơ sở tại chợ, đảm bảo công tác PCCC tại chợ theo quy định.

4. Giao phòng Kinh tế xây dựng biểu tiến độ thực hiện trong đó chỉ rõ trách nhiệm của các đơn vị và thời hạn hoàn thành để UBND các phường, Ban quản lý chợ và các phòng ban tổ chức thực hiện.

5. Yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực chợ, không để phát sinh việc bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thực phẩm không đảm bảo theo quy định.

6. Giao Văn phòng HĐND&UBND quận đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát trật tự đô thị tại các chợ và đưa hệ thống camera vào hoạt động.