Kinh tế

UBND quận thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
Ngày đăng 27/03/2019 | 11:08  | Lượt xem: 9841

Chiều ngày 26/03/2019, UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019; kết quả công tác chỉ đạo điều hành quý I/2019

Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận; các đồng chí thành viên UBND quận; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

Đồng chí Vũ Thu Hà Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Hội nghị đã nghe Văn phòng HĐND&UBND quận trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019; kết quả công tác chỉ đạo điều hành quý I/2019:

Năm 2019, Quận Long Biên tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” bên cạnh chủ đề chung của Thành phố năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Trong quý I là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng cần tập trung, nhiều vấn đề xã hội phát sinh cần giải quyết kịp thời, tình hình dịch bệnh có diễn biễn phức tạp, các vấn đề về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; một số vụ việc phức tạp phát sinh giải quyết kịp thời; bên cạnh đó, một số cơ chế, chính sách mới được triển khai như: sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới;… đã tạo điều kiện thuận lợi, đan xen những khó khăn tác động đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.                                                             

 Với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận quý I năm 2019 đã đạt được một số kết quả tích cực.

- Kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trên tất cả các lĩnh vực siết chặt, đảm bảo duy trì hoạt động nề nếp. Một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được chỉ đạo điều hành hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Thành phố giao. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác trên các lĩnh vực cơ bản đảm bảo tiến độ, yêu cầu; kịp thời điều chỉnh một số nội dung phù hợp tình hình thực tế địa phương.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và theo dõi các chỉ tiêu KTXH.

- Công tác phòng chống dịch bệnh ở người và trên đàn gia súc được đặc biệt coi trọng, đã kiểm soát, ngăn chặn, dập các ổ dịch phát sinh kịp thời và không để lan rộng. Tập trung nguồn lực, triển khai các biện pháp phòng dịch và công tác hỗ trợ các hộ dân có đàn gia súc bị tiêu hủy.

- Công tác quản lý di tích, và tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn vui tươi, an toàn, văn minh đảm bảo theo quy định. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Người có công với cách mạng theo cơ chế đặc thù và mở rộng đối tượng. Một số chỉ tiêu đạt kết quả cao (chỉ tiêu giảm nghèo 124%, cai nghiện nghiện bắt buộc 108%..).

-  Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận đặc biệt trong những dịp cao điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, những ngày Lễ, sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 và các sự kiện quan trọng của đất nước trong quý I/2019 được duy trì tốt, hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn quận. Lực lượng tham gia thể hiện được ý thức, trách nhiệm trong việc thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định và giữ vững. Công tác tuyển quân được nâng cao, đảm bảo đầy đủ về quân số và chất lượng theo chỉ tiêu giao.

Bên cạnh đó, trong quý II cần quan tâm một số vấn đề: Nêu cao vai trò, trách nhiệm Người đứng đầu một số đơn vị chủ động trong tham mưu,  phối hợp, phân công nhiệm vụ cán bộ; Công tác quản lý nhà chung cư;  giải quyết những vướng mắc trong công tác bàn giao, quản lý đối với các ki ốt tầng 1 - khu đô thị Việt Hưng; công tác xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác xử lý một số vụ việc tồn đọng kéo dài; xử lý vi phạm phát luật đê điều; đảm bảo an toàn giao thông; cấp GCNQSD đất; xử lý vi phạm đất công; công tác đấu giá QSD đất.

Hội nghị tiến hành thảo luận với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận và các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019; kết quả công tác chỉ đạo điều hành quý I/2019.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND quận tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo. Quý II/2019, UBND quận tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố và Quận; triển khai có hiệu quả các Chương trình cấp ủy. Đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án thu ngân sách năm 2019, trong đó tập trung quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

2. Triển khai Bộ chỉ số CCHC và hiệu quả hoạt động các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận và các phường, bộ chỉ số Hài lòng áp dụng đối với các phường năm 2019. Tiếp tục kiểm tra công vụ tại các phòng ban đơn vị và UBND các phường; thực hiện phương án luân chuyển CBCCVC, chuyển đổi vị trí công tác, giảm lao động hợp đồng, tinh giản biên chế tại các đơn vị thuộc UBND quận và UBND các phường. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo kế hoạch của Thành phố.

3. Kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra các công trình đê điều trước mùa mưa bão năm 2019.

4. Hoàn thiện các tiêu chí công nhận chợ an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chú trọng phương án quản lý các vùng sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn VietGap tại các phường. Tập trung chuyển đổi cây trồng đối với  diện tích đất hoang hóa, sản xuất kém hiệu quả.

5. Triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đối với các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm, dự án trường học, dự án tạo nguồn lực phát triển. Trong đó, đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Đảm bảo tiến độ giải ngân dự án.

6. Đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ thu ngân sách trong quý II/2019.

7. Chỉ đạo và hoàn thành các nội dung kế hoạch thực hiện chủ đề quận năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp”; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn quận; triển khai việc thực hiện kế hoạch “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”.

8. Hoàn thành phương án khắc phục, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn quận năm 2019 và triển khai tới 14 phường.

9. Hoàn thiện Đề án quản lý nhà chung cư; tăng cường công tác quản lý các khu đô thị trên địa bàn quận.

10. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn quận: Tổ chức các lớp tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư, các toà nhà chung cư, nhà cao tầng, tái định cư; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa chữa cho đội PCCCdân phòng các phường; kiểm tra các cơ sở nhà dân kết hợp sản xuất, kinh doanh, kho hàng trong khu dân cư và tiến độ khắc phục PCCC của 19 cơ sở theo Nghị quyết 05/NĐ-HĐND Thành phố; đánh giá hiệu quả công tác đầu tư các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận.

11. Triển khai điều chỉnh Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên theo quy định mới.

12. Kiểm tra, đôn đốc các phường đẩy nhanh tiến độ xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất công, đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn. Tăng cường quản lý bến bãi và đất bãi nổi ven sông.

13. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP tại các phường Đức Giang, Thượng Thanh, Ngọc Lâm; giải quyết các khó khăn vướng mắc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ven hồ Cầu Tình.

14. Tập trung giải quyết 02 vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền của UBND quận theo Nghị quyết 15- NQ/TU ngày 04/7/2018 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành uỷ Hà Nội. Tăng cường kiểm soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, các vụ việc có hiệu lực pháp luật; quyết liệt giải quyết đơn thư quá hạn, xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

15. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phân tuyến học sinh phục vụ cho công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020. Xây dựng và duy trì các mô hình đảm bảo ATTP tại bếp ăn tập thể trường học, tuyến phố và cộng đồng.

16. Đánh giá công tác quản lý, khai thác nhà văn hóa, tổ dân phố trên địa bàn quận. Tăng cường công tác quản lý tài sản công, khắc phục các tồn tại được chỉ ra sau giám sát HĐND quận Long Biên.

17. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt các “điểm nóng” phức tạp trong tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, không để các đối tượng lợi dụng kích động, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Kịp thời nắm bắt thông tin, kiểm tra, xác minh giải quyết các vụ việc trên địa bàn quận theo phản ánh của báo chí, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố; thông tin tới báo chí và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác định hướng dư luận.

18. Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân quận Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng công tác.

19. Rà soát, sữa chữa, thay thế trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động; bổ sung, bố trí sắp xếp lại phòng làm việc, phòng lưu trữ trong trụ sở Cơ quan UBND quận.

20. Tiếp tục rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung các quy trình cấp quận và quy trình nội bộ các phòng ban đơn vị theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ mới.  

Kết thúc phiên họp, 100% thành viên UBND quận dự họp nhất trí thông qua.