Kinh tế

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện phương án: Xây dựng, quản lý và khai thác chợ tạm Tổ 10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên
Ngày đăng 23/12/2015 | 11:12  | Lượt xem: 1866

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện phương án: Xây dựng, quản lý và khai thác chợ tạm Tổ 10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

Ngày 17/12/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 11384/QĐ_UBND "vv: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện phương án: Xây dựng, quản lý và khai thác chợ tạm Tổ 10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên". Nội dung cụ thể như sau:

1- Tên phương án: Xây dựng, quản lý và khai thác chợ tạm Tổ 10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

 2- Đơn vị trúng thầu:  Công ty TNHH Kim khí Bình Minh

(Giấy chứng nhận ĐKKD doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, Mã  số  doanh nghiệp: 0101201506 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp đổi lần 03 ngày 29/08/2011)

3- Mức đóng góp vào ngân sách phường Ngọc Thụy:

+ Mức đóng góp: 75.000đ/1m2/1năm (Bẩy mươi năm nghìn đồng) Tính trên diện tích công trình xây dựng phục vụ kinh doanh.

+ Hình thức nộp tiền: Nộp hàng năm và nộp 01 lần/năm.

+ Thời gian nộp tiền: từ ngày 15/1 đến 31/1 hàng năm.

4- Thời gian quản lý, khai thác chợ:

+ Thời gian quản lý, khai thác: 20 năm (chu kỳ 5 năm).

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 năm (Năm năm).

- UBND phường Ngọc Thụy có trách nhiệm ký hợp đồng, đôn đốc, giám sát Công ty TNHH Kim khí Bình Minh thực hiện theo đúng phương án được UBND quận phê duyệt. Xác định diện tích công trình xây dựng phục vụ kinh doanh làm căn cứ thu và nộp vào ngân sách tiền đóng góp hàng năm đảm bảo đủ và đúng theo thời hạn quy định.

- Công ty TNHH Kim khí Bình Minh có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư, sử dụng 100% vốn của đơn vị để thực hiện xây dựng và quản lý, khai thác chợ theo đúng quy định tại Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội; Thực hiện quản lý chợ theo hướng văn minh thương mại, tạo điều kiện ổn định cho các hộ kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài chợ, đảm bảo về PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Chi tiết xem tại đây ./. /documents/303829/0/11384_Q%C4%90-UBND.pdf/00e1b29a-8654-4f97-b67a-e9079043ada6