Kinh tế

Đồng chí chủ tịch UBND quận kiểm tra hiện trường các hộ chăn nuôi trong khu dân cư
Ngày đăng 21/12/2015 | 09:01  | Lượt xem: 855

Sáng ngày 15/12/2015, đồng chí Chủ tịch UBND quận tổ chức kiểm tra hiện trường các hộ chăn nuôi trong khu dân cư trên địa bàn phường Giang Biên, Phúc Lợi, Cự Khối.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì công tác kiểm tra tại hiện trường. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND quận, Y tế; Chủ tịch UBND phường Giang Biên, Phúc Lợi, Cự Khối; Cán bộ Môi trường, thú y của phường Giang Biên, Phúc Lợi, Cự Khối.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND quận đã vào từng hộ chăn nuôi tìm hiểu công tác chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại, phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi, tâm tư nguyện vọng của chủ hộ; đồng thời trao đổi những định hướng của quận đối với công tác chăn nuôi quy mô hộ gia đình;

Kết thúc kiểm tra, đồng chí chủ tịch UBND quận chỉ đạo các ngành:

- Phòng Y tế, Trạm Thú y quận tiếp tục hướng dẫn các hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh chuồng trại. Vận động các chủ hộ sử dụng các chế phẩm sinh học tạo môi trường chăn nuôi sạch sẽ.

- Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các hộ có các biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi để không ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh.

- Kinh tế căn cứ quy hoạch phát triển chăn nuôi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030 của Thành phố, tham mưu kế hoạch triển khai đảm bảo đúng quy hoạch và đảm bảo kinh tế gia đình; nghiên cứu tham mưu quận có cơ chế hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý chất thải (biogas) để bảo vệ môi trường;