Kinh tế

Giao ban công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hành chính sử nghiệp và công tác quản lý môi trường tháng 11/2015
Ngày đăng 27/11/2015 | 11:35  | Lượt xem: 980

Sáng ngày 24/11/2015, UBND quận tổ chức giao ban công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hành chính sự nghiệp và công tác quản lý môi trường tháng 11 năm 2015.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Đỗ Huy Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Quản lý đô thị; Văn hóa thông tin; Tài chính kế hoạch; Chủ tịch UBND 14 phường; Chi cục thuế quận; Trưởng bộ phận "Một cửa";

Tại hội nghị đồng chí Trịnh Quốc Huy - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của UBND quận về công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, công tác BVMT tháng 10,11 năm 2015; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016.

1.Về công tác cấp GCN: Đến ngày 21/11/2015, UBND các phường trình được 2990 hồ sơ; UBND quận cấp được 1872 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân; đạt tỷ lệ 142,14% (1872/1317) so với kế hoạch năm và Chi nhánh VPĐK cấp được 536 giấy xác nhận đã đăng ký đất đai, đạt 34,31% (536/1562) so với số trường hợp không đủ điều kiện; số hồ sơ VPĐK đang thụ lý là 36 hồ sơ, số hồ sơ yêu cầu bổ sung là 546 hồ sơ. Ước thực hiện đến hết 31/12/2015 cấp thêm 36 giấy và Chi nhánh VPĐK đất đai cấp được 200 giấy xác nhận của phường Ngọc Lâm;

2. Công tác lập hồ sơ cấp đất di tích: Quyết định giao đất cho các cơ sở tín ngưỡng: Tổng số 47 cơ sở, hiện nay đã có quyết định giao đất để quản lý cho 39/47 cơ sở tín ngưỡng là đình, đền, miếu với tổng diện tích là 176.991,3m2 (Trong đó UBND thành phố quyết định giao 3 cơ sở chung với cơ sở tôn giáo, diện tích 6.113,5m2; UBND quận quyết định giao 36 cơ sở, diện tích 170.887,8m2 ), còn lại 8 cơ sở có vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm (Đình Ngọc Lâm, đền Ghềnh, Đình Vo Đông, Vo Trung, Trấn Vũ, Lệ Mật, Kim Quan, Mai Phúc);

Quyết định giao đất cho cơ sở tôn giáo: Thẩm quyền quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Hiện nay, UBND thành phố đã có quyết định giao quản lý là 12/37 cơ sở là chùa, với diện tích 45.843m2: Tình quang, Quán Tình (Giang Biên), Cầu Bây (Thạch Bàn), Lệ Mật (Việt Hưng), Bắc cầu 2, Bắc Cầu 3, Bắc Biên (Ngọc Thụy), Thượng Cát, Gia Quất (Thượng Thanh), Thạch Cầu Dõi (Long Biên), Vo Đông, Thượng Đồng (Phúc Lợi); số còn lại (25 cơ sở) Sở TNMT tổ chức đo đạc và lập hồ sơ, UBND các phường có trách nhiệm xác nhận ranh giới hiện trạng sử dụng đất;

3. Công tác cấp GCN cho các đơn vị hành chính sự nghiệp:Hiện nay Sở TNMT đã đo đạc và hoàn thiện hồ sơ đối với 254 vị trí, trình UBND thành phố quyết định được 24 vị trí, diện tích 40259,1m2. Gồm: Trụ sở UBND phường, nhà văn hóa: 18 với diện tích 23630,3 m2; Công trình giáo dục (Trường học): 3 vị trí, diện tích 14071,4m2; Công trình Y tế (Trạm xá): 3 vị trí, diện tích 2557,4m2;

4. Công tác quản lý về môi trường: Kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường: Đã kiểm tra 79/79 cơ sở, có 46 cơ sở vi phạm về hồ sơ (không có bản cam kết bảo vệ môi trường, không thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo quy định) xử  phạt 10 cơ sở (244 triệu); yêu cầu khắc phục 36 cơ sở, hiện đã có 30 cơ sở khắc phục, còn 06 cơ sở chưa khắc phục; Kết quả kiểm tra của UBND Phường: Đã kiểm tra 120/120 cơ sở theo Kế hoạch Quận giao, phát hiện 76 cơ sở vi phạm, đã xử lý phạt 20 cơ sở (33 triệu đồng), yêu cầu khắc phục: 56 cơ sở; đã thực hiện tái kiểm tra 48 cơ sở, có 17 cơ sở đã khắc phục, 31 cơ sở chưa khắc phục; còn lại 8 cơ sở chưa tái kiểm tra. Ngoài ra, UBND phường chủ động kiểm tra 89 cơ sở không nằm trong kế hoạch; phát hiện vi phạm: 63 cơ sở, đã xử lý vi phạm 10 cơ sở (22 triệu đồng), yêu cầu khắc phục 53 cơ sở; thực hiện tái kiểm tra với 32 cơ sở; còn lại 10 cơ sở chưa tái kiểm tra; Thu phí bảo vệ môi trường đối với 50/80 cơ sở có nước thải công nghiệp với tổng số tiền thu được là 101,25 triệu đồng. 13 cơ sở điều chỉnh do không phát sinh nước thải hoặc đã di chuyển (24 triệu), còn lại 17 cơ sở chưa nộp với số tiền là 29,25 triệu (đã có văn bản số 2326/TNMT-MT đôn đốc nộp phí); Kiểm tra 12 cơ sở theo đơn thư kiến nghị tại phường Thượng Thanh, Phúc Đồng, Việt Hưng, Ngọc Thụy; phát hiện và xử lý vi phạm đối với 4 cơ sở, tổng số tiền là 26 triệu đồng; Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường cho 93 cán bộ là Chủ tịch, phó chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, xây dựng, môi trường của 14 phường theo kế hoạch số 66/KH-UBND của UBND Quận. Tuyên truyền về pháp luật bảo vệ môi trường tại 2 phường (Việt Hưng, Giang Biên);Tham mưu UBND Quận cấp 33 giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đối với 33 cơ sở đã hoạt động trước ngày Luật BVMT có hiệu lực (01/01/2015), 45 thông báo chấp thuận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với 45 dự án xây dựng cơ bản và phương án sản xuất, kinh doanh; Tham mưu UBND Quận văn báo cáo UBND Thành phố xem xét, đánh giá mức độ ô nhiễm để đưa vào kế hoạch di dời đợt 1 đối với 28 cơ sở gây ô nhiễm năm 2014, 01 cơ sở không phù hợp quy hoạch (Công ty gạch Thạch Bàn) theo Quyết định 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và sử dụng đất sau di dời; Tổ chức điều tra, thống kê công tác bảo vệ môi trường tại 71 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn Quận để làm cơ sở báo cáo UBND Quận biện pháp kiểm tra, kiểm soát đảm bảo vệ sinh chuồng trại, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường;

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chỉ đạo các đơn vị cần tập trung vào những vấn đề sau:

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường: Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân: tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp GCN; Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận đất di tích: Chủ tịch UBND các phường nêu rõ những tồn tại, để xuất hướng giải quyết đối với 8 cơ sở có vướng mắc. Rà soát và xây dựng kế hoạch 2016. Chủ động làm việc với UBND các phường để xác định rõ các cở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Đối với UBND các phường xây dựng kế hoạch để kiểm tra, kiểm soát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trên địa bàn, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm. Đối với các hộ chăn nuôi cần vận động, tuyên truyền và hướng dẫn các hộ vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.