Kinh tế

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1636
Ngày 09/7/2012 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND v/v Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2012

Ngày đăng 16/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 576
Ngày 12/7/2012 UBND Thành phố Hà Nội đã có Hướng dẫn số 5408/UBND-KT v/v hướng dẫn mua sắm tài sản Thực hiện Nghị Quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 và Công văn số 8473/BTC-QLCS ngày 22/6/2012 của Bộ...

Hội nghị nhân rộng mô hình điểm về chuyển đổi cây trồng, đón nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất quả an toàn

Ngày đăng 12/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 606
Hội nghị nhân rộng mô hình điểm về chuyển đổi cây trồng, đón nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất quả an toàn

Hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 đối với các đơn vị

Ngày đăng 10/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 966
Ngày 3/7/2012 Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có văn bản hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 đối với các đơn vị

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi trả chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

Ngày đăng 02/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 613
Ngày 12/6/2012 Phòng Tài chính Kế hoạch đã có Hướng dẫn số 356/TCKH-NS xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi trả chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo định số 54/2011/NĐ-CP

Thực hiện Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 02/07/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1714
Ngày 31/5/2012UBND quận Long Biên đã có Hướng dẫn cố 779/UBND-TCKH v/v Thực hiện Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung về...

TỔ CHỨC THAM QUAN, HỌC TẬP MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC – HÀ NỘI

Ngày đăng 28/06/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1349
Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 22/6/2012 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức học tập kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Ngày đăng 22/06/2012 | 12:00  | Lượt xem: 642
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15/11/2010 của Quận ủy Long Biên về “Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2010 – 2015”; Kế hoạch số 47/KH–...

Quy định mới về việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng 17/06/2012 | 12:00  | Lượt xem: 673
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức...

Những quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ngày đăng 04/05/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1017
Từ ngày 01/01/2012 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bắt đầu có hiệu lực.

Công tác thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011 – 2015.

Ngày đăng 27/04/2012 | 12:00  | Lượt xem: 999
Quận Long Biên định hướng phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh mang tính hàng hóa phù hợp với phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái.

Hướng dẫn việc áp dụng chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định tại Thông tư số 141/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày đăng 14/03/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1706
Ngày 6/3/2012 phòng Tài chính - Kế hoạch đã có hướng dẫn số 100/TCKH-NS việc áp dụng chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định tại Thông tư số 141/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tổng kết công tác phát triển kinh tế - thu chi ngân sách năm 2011

Ngày đăng 04/01/2012 | 12:00  | Lượt xem: 647
Ngày 03/01/2012, UBND quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế - thu chi ngân sách năm 2011. Đến dự hội nghị có đ/c Vũ Đức Bảo – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy – Chủ...

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH

Ngày đăng 31/12/2011 | 12:00  | Lượt xem: 908
NGÀY 28/12/2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐÃ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTg QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ...

Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012

Ngày đăng 26/12/2011 | 12:00  | Lượt xem: 779
Sáng 24/12/2012, UBND quận Long Biên đã tổ chức Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các phường và các đơn...

Hướng dẫn công tác khóa sổ và lập báo cáo quyết toán năm 2011

Ngày đăng 26/12/2011 | 12:00  | Lượt xem: 875
Thực hiện Thông tư số 108/2008/TT - BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Công văn số 5774/STC-QLNS...

Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán năm 2012

Ngày đăng 26/12/2011 | 12:00  | Lượt xem: 816
Căn cứ Quyết định số 8118/QĐ - UBND ngày 23/12/2011 của Uỷ ban nhân dân quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Quận Long Biên năm 2012. Ngày...

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Ngày đăng 26/12/2011 | 12:00  | Lượt xem: 1085
Ngày 20/10/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của...

“SIÊU KHUYẾN MÃI” NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG VINCOM CENTER LONG BIÊN

Ngày đăng 19/12/2011 | 12:00  | Lượt xem: 662
Nhân dịp khai trương Vincom Center Long Biên (24/12/2011); đồng thời, cũng là để chào đón Giáng sinh và Năm mới 2012, Tập đoàn Vingroup vừa quyết định sẽ phối hợp cùng các gian hàng triển khai một...

Khai trương trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam Savico Megamall

Ngày đăng 16/12/2011 | 12:00  | Lượt xem: 699
Ngày 16/12/2011 tại quận Long Biên, Hà Nội, Trung tâm mua sắm và vui chơi giải trí Savico Megamall đã chính thức khai trương.